Product & Function

UEL (Thailand) Co.,Ltd.

Product & Function

เรามีการปรับปรุงฟังก์ชั่นCADmeister เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ผ่านระบบ CADmeister V13.1 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

การพัฒนาปรับปรุง CADmeister ให้ดีขึ้นนั้นเกิดจาก ความพยายามของเราที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานขั้นพื้นฐาน ที่แสดงบนหน้าต่างคำสั่งของ CADmeister V13.1 รวมถึงความพยายามที่จะปรับปรุงคำสั่ง“DispON_OFF_ByType”, “SketchOperation" และ “STL_EDIT” ให้ดีเทียบเท่ากับคำสั่งเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูล และ การใช้ฟอร์ม Parametric

นอกจากนี้ หน้าต่างคำสั่ง “AssemblyStructure” ปัจจุบันมีความสามารถในการแสดง object tree ที่ช่วยในการระบุ หัวข้อของวัตถุ ลงบนคำสั่ง “Parametric reproduction” ในส่วนหน้าต่างคำสั่ง “GroupOperation” ก็ยังสามารถจัดระบบให้เป็นตามลำดับขั้นได้

ยิ่งไปกว่านั้น CADmeister ยังคงปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยความสามารถของ die/mold เช่น คำสั่ง “PierceAutoPlacement” และคำสั่งรองต่างๆ, ฟังก์ชั่นใหม่ในกระบวนการpress die ให้ดีเทียบเท่ากับ การปรับปรุงพัฒนาคำสั่ง nesting design ในกระบวนการ plastic mold อีกทั้งในระบบนี้ยังมี CAM ที่มีความสามารถในการเสริมสร้างความแข็งแรง ด้วยคำสั่งที่ช่วยบ่งชี้เส้นทางการทำงานของเครื่องจักร ให้สอดคล้องกับความยาวของใบมีดของเครื่องมือตัด ซึ่งฟังก์ชั่น CAM-STRUCTURE ใหม่นี้ช่วยป้องกันกรณีที่เครื่องมือตัดจะถูกรบกวนได้