Function

UEL (Thailand) Co.,Ltd.

FUNCTION

PRESS

PRESS


โมดูลสำหรับการสนับสนุนการออกแบบแม่พิมพ์นั้นจะประกอบด้วยสามฟังก์ชั่นที่สำคัญ : ฟังก์ชั่นสนับสนุนการออกแบบ ฟังก์ชั่นสนับสนุนการทำแบบจำลอง และฟังก์ชั่นสนับสนุนกระบวนการในระหว่างการขึ่นรูปแม่พิมพ์

Read more

CAE-PRESS


โมดูลสำหรับผู้ออกแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์แรงเค้นบนรอยต่อระหว่าง CAD และ CAE โดยที่ผู้ออกแบบสามารถทำการวิเคราะห์แรงเค้นจากกระบวนการของ CAD ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงกระบวนการของ CAE

Read more

PRESS-SIM


เป็นความสามารถในการทำแบบจำลองอย่างง่ายของแม่พิมพ์ press เพื่อหาขนาดของ Blank sheet และการหาตำแหน่งเส้น Flange อย่างรวดเร็วซึ่งช่วยในจุดเริ่มต้นของการออกแบบ

Read more

DIE LAYOUT


DL ช่วยสนับสนุนโครงสร้าง3มิติ เพื่อใช้ในขั้นตอนการออกแบบสำหรับปรับปรุงคุณภาพของการออกแบบ Die layout

Read more

PRESS-FORM-EX


ใช้งานได้รวดเร็วและแม่นยำ เพื่อช่วยลดเวลาในการทำงานของผู้ใช้ สามารถขึ้นรูปหรือออกแบบโดยการพิจารณากับตัวแปรของการขึ้นรูปแบบ press เช่น การดัดโครงสร้างแบบไร้น้ำหนัก (เพื่อตรวจสอบการชนกันของชิ้นส่วนแม่พิมพ์เมื่อมีการเคลื่อนย้ายชื้นงาน) คุณสมบัติของวัสดุ และแบบ STL

Read more

PRESS-MOTION


PRESS-MOTION ช่วยให้ผู้ออกแบบวิเคราะห์การส่งผ่านแผ่นโลหะอย่างง่ายดาย

Read more

CADmeister-LITE for PRESS DIE


เป็นเครื่องมือที่ช่วยยืนยันคุณลักษณะของข้อมูลที่กำหนดใน 3D CAD

Read more

CAM3D


CAM3D สร้างข้อมูลสำหรับการกัดผิวโค้ง3มิติ ซึ่งสามารถทำพื้นผิวที่ดีเทียบเท่ากับ solids

Read more

CAM2D


CAM2D เป็นความสามารถในการรวมฟีเจอร์ของ CAD/CAM ช่วยให้ผู้ใช้ในส่วนการผลิตสร้างแนวการขึ้นรูปแบบ 2มิติ โดยใช้คำสั่ง ‘Profile Machining’, ‘Pocket Machining’ และ ‘Hole Machining’

Read more

CAMEDIT


CAMEDIT มีความสามารถในการแก้ไขแนวกัด ช่วยให้ผู้ใช้แก้ไขแนวกัดอย่างมีประสิทธิภาพ

Read more

3DPROFILE


3DPROFILE มีความสามารถในการขึ้นรูปแบบ3มิติที่หลากหลาย และการป้องกันการชน สนับสนุนการกัดด้านข้างแบบอัตโนมัติ จากการกัดหยาบไปจนถึงการกัดละเอียด

Read more

CAM-STRUCTURE


CAM-STRUCTURE เป็นความสามารถในการออกแบบข้อมูลสำหรับการขึ้นรูปแม่พิมพ์โลหะ เพื่อให้สามารถใช้กับแม่พิมพ์ผ่านการทำงานของ solid data (โครงสร้างแม่พิมพ์โลหะ และแม่พิมพ์ถูกเรียกว่า ‘Insert’ ) CAM-STRUCTURE ช่วยเพิ่มความแม่นยำของโครงสร้างแม่พิมพ์และลดภาระการทำงานของเครื่องจักร

Read more

FM-CAM2


FM-CAM2 เป็นเครื่องมือสนับสนุนการประมวลผลแบบจำลองแม่พิมพ์สมบูรณ์ ผ่านประสิทธิภาพการใช้ 3D solid models

Read more