Function

UEL (Thailand) Co.,Ltd.

FUNCTION

CAM

CAM3D


CAM3D สร้างข้อมูลสำหรับการกัดผิวโค้ง3มิติ ซึ่งสามารถทำพื้นผิวที่ดีเทียบเท่ากับ solids

Read more

Basic Function of CAM (DB)


CADmeister/CAM มีโหมดสำหรับทั้งผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญและผู้เริ่มต้นใช้งาน

Read more

Basic Function of CAM (NC)


มีความสามารถในการสร้าง NC Data ที่สนับสนุนเครื่องจักร3แกน, เครื่องจักร5แกนแบบโต๊ะ และเครื่องจักร5แกนแบบหมุน

Read more

CAM2D


CAM2D เป็นความสามารถในการรวมฟีเจอร์ของ CAD/CAM ช่วยให้ผู้ใช้ในส่วนการผลิตสร้างแนวการขึ้นรูปแบบ 2มิติ โดยใช้คำสั่ง ‘Profile Machining’, ‘Pocket Machining’ และ ‘Hole Machining’

Read more

CAMEDIT


CAMEDIT มีความสามารถในการแก้ไขแนวกัด ช่วยให้ผู้ใช้แก้ไขแนวกัดอย่างมีประสิทธิภาพ

Read more

CAM-DX


CAM-DX สนับสนุนวิธีการขึ้นรูปที่มีความเร็วสูงและประสิทธิภาพสูง เช่นเดียวกับวิธีการของเครื่องจักรทั่วไปดังนั้น CAM-DX สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ได้

Read more

CAM-ADV


CAM-ADV ทำให้การประมวลผลโดยไม่เปล่าประโยชน์และไม่ซ้ำซ้อน ซึ่งถูกจัดอยู่ในฟังก์ชั่น add-on ของ CADmeiser/CAM

Read more

CAM-STL


CAM-STL สร้างเส้นทางบนพื้นฐานของ STL figures เช่น ผลการวัด และแบบจำลองที่ประกอบด้วยการรวมกันของพื้นผิวและ solids

Read more

3DPROFILE


3DPROFILE มีความสามารถในการขึ้นรูปแบบ3มิติที่หลากหลาย และการป้องกันการชน สนับสนุนการกัดด้านข้างแบบอัตโนมัติ จากการกัดหยาบไปจนถึงการกัดละเอียด

Read more

CAM-STRUCTURE


CAM-STRUCTURE เป็นความสามารถในการออกแบบข้อมูลสำหรับการขึ้นรูปแม่พิมพ์โลหะ เพื่อให้สามารถใช้กับแม่พิมพ์ผ่านการทำงานของ solid data (โครงสร้างแม่พิมพ์โลหะ และแม่พิมพ์ถูกเรียกว่า‘Insert’) CAM-STRUCTURE ช่วยเพิ่มความแม่นยำของโครงสร้างแม่พิมพ์และลดภาระการทำงานของเครื่องจักร

Read more

FM-CAM2


FM-CAM2 เป็นเครื่องมือสนับสนุนการประมวลผลแบบจำลองแม่พิมพ์สมบูรณ์ ผ่านประสิทธิภาพการใช้ 3D solid models

Read more

CAM-ATTRIBUTE


CAM-ATTRIBUTE สามารถสร้างเส้นทางและชิ้นส่วนมาตรฐาน สำหรับการขึ้นรูป โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลคุณลักษณะและข้อมูลของรูปทรง 2D/3D ที่ถูกกำหนดไว้ในการเจาะ

Read more